GDPR a obchodní podmínky musí být

OBCHODNÍ PODMÍNKY A GDPR

 

1) ZÁKLADNÍ POJMY

Provozovatel eshopu www.ekoprcek.cz -  Ing.Marcela Živčáková, IČ: 74965468

Zákazník : Osoba vstupující do obchodního vztahu s provozovatelem tím, že nakupuje zboží prezentované v nabídce provozovatele.

Objednávka: Zboží nebo několik kusů zboží, které si zákazník vybral v katalogu provozovatele za účelem koupě.

2) ZÁVAZKY PROVOZOVATELE

Provozovatel se zavazuje, že bude zákazníkům dodávat:

 • Zboží co nejvyšší kvality, které si zákazník objednal prostřednictvím elektronického katalogu a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře ( změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít úpravou fotografií, různou světelnou intenzitou apod.)

Dále se provozovatel zavazuje, že:

 • Bude ke každé objednávce přistupovat s maximální pečlivostí a zodpovědností

 • V případě nemožnosti splnění dodacích lhůt  bude prodejce zákazníka včas informovat

 • Bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které zákazník zaplatí za zboží a za dopravu

 • Osobní údaje zákazníka bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům a bude je využívat pouze k vyřízení objednávky. Toto ustanovení zůstává v platnosti i v případě ukončení činnosti provozovatele elektronického obchodu

3) ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK

 • Každá objednávka, kterou zákazník potvrdí ( tzn. vybere si patřičný platební styk a stiskne tlačítko KOUPIT), je považována za závaznou v celém rozsahu

 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři

 • Zákazník nemá možnost sám objednávku stornovat - tuto akci provádí pouze provozovatel ( obvykle po dohodě se zákazníkem, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu)

 • Pokud zákazník opakovaně stornuje z jakéhokoliv důvodu svou objednávku nebo její část, vyhrazuje si provozovatel možnost tohoto zákazníka nadále neobsluhovat ( po předchozím upozornění )

4) CENY DOPRAVY A DODACÍ DOBY

 • Cena zboží  nad 2500 Kč   -  Doprava zdarma *,  při zaslání zboží na dobírku + 40Kč.

 • Cena zboží  pod  2500 Kč při platbě na dobírku  -  Cena dopravy se odvíjí od velikosti objednávky - od  69Kč  + při zaslání zboží na dobírku + 40Kč.

 • Cena zboží pod 2500 Kč při platbě předem -  Cena dopravy se odvíjí od velikosti objednávky - od 69Kč ( zboží expedujeme až po přijetí platby )

 • Osobní odběr možný na adrese možný po domluvě po emailu - ecobabynz@gmail.com na kontaktní adrese: Trávní 38, Dobrá Voda u Českých Budějovic

 •  V případě platby předem zasílá provozovatel zboží do 1-4 pracovních dnů po připsání požadované částky na účet provozovatele.

 • V případě dobírky zasílá provozovatel zboží do 2-4 pracovních dnů od obdržení objednávky Provozovatel všechny zásilky včetně malých obálek odesílá prostřednictvím České pošty.

 • Provozovatel si vyhrazuje možnost neobsluhovat v budoucnu zákazníky, kteří si záměrně nepřevezmou své balíky v běžné úložní době - ta činí u obchodních balíků 7 dnů.

5) PLATEBNÍ METODY

V současné době mohou zákazníci využit při placení zboží tyto platební styky:

 • Dobírka ( zákazník uhradí za dodané zboží poštovnímu doručovateli nebo na poště při přejímání zaslaného balíčku )

 • Platba předem ( zákazník hradí dle výzvy k platbě  bankovním převodem na  2900831466/2010 Fio banka v případě CZK nebo 2600831472/2010 Fio banka IBAN: CZ8820100000002600831472, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX v případě EUR)

 • Platba v hotovosti není možná

6) REKLAMACE

Provozovatel umožní zákazníkovi během 14 dnů od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit - zboží však musí zákazník odeslat doporučeně na adresu sídla provozovatele, kompletní, nepoškozené v limitu 14 dnů a pokud možno v původním balení.

Pravidla reklamací

 • Zboží nelze vracet na dobírku - jakékoliv takto vrácené zboží nebude provozovatel přijímat.

 • Vracené zboží však musí být v zcela původním stavu ( neprané a nežehlené ) 

 • Zákazník je před zasláním zboží na adresu provozovatele povinen provozovatele na tuto skutečnost předem písemně e-mailem upozornit a musí definovat, které konkrétní zboží bude vracet - jakékoliv neoznámené zásilky nebude provozovatel přijímat.

 • Zákazník je rovněž povinen sdělit provozovateli následné finanční vypořádání :  1) pokud si zákazník bude přát vrátit peníze za reklamované zboží na účet, přiloží k zásilce číslo bankovního účtu. Provozovatel následně nejpozději do 10 dnů převede finanční částku na uvedený účet. 2) pokud si zákazník bude vybírat další zboží, řeší provozovatel finanční vypořádání zápočtem - finanční částka za vrácené zboží bude využita jako sleva na novou objednávku.

 • Provozovatel si vyhrazuje možnost ukončit se zákazníkem obchodní vztahy a v budoucnu zákazníka neobsluhovat ( po předchozím upozornění ) v případě, že prodávající vyhodnotí jednání zákazníka při nákupech a reklamacích jako spekulativní.

 • V souladu se zákonem nelze uplatňovat reklamace na použité zboží po uplynutí 14-ti denní lhůty na vrácení zboží.

 • Náklady spojené s reklamací vždy hradí zákazník. 

 • Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.

Reklamované zboží zasílejte na adresu: 

EKOprcek.cz - Marcela Živčáková, Trávní 38, Dobrá Voda u Českých Budějovic, 373 16

7) GDPR

EKoprcek.cz je správcem osobních údajů

EKOprcek.cz vystupuje v pozici správce osobních údajů ve vztahu k osobním údajům potenciálních nakupujících, které navštíví webové stránky EKOpcek.cz.

Proč zpracováváme osobní údaje? Za účelem možnosti nákupu produktů našich zákazníků zejména osobní údaje získané od uživatelů při vyplnění kontaktních, objednávkových, platebních a fakturačních formulářů na našich stránkách.

EKOprcek.cz zpracovává dále údaje, které získá od uživatele tím, že navštíví naše webové stránky: soubory cookies, soubory protokolu (IP adresu, příp. jiné online identifikátory).

Osobní údaje nakupujících jsou zpracovávány na základě podmínek zákona o GDPR.

EKOprcek.cz zpracovatelem osobních údajů

EKOprcek.cz  neprovádí s daty nakupujícího žádné operace, o které by zákazník nepožádal. V případě, že se nejedná o objednávku s možností dopravy osobního odběru, produkty jsou dodávány pomocí dopravce Česká pošta v případě objednávky na Slovensko se jedná o Poštu bez hranic (Česká pošta, na Slovensku – Slovenská pošta), se kterou máme sjednanou zpracovatelskou smlouvu. Žádným způsobem do nich nezasahuje, nepozměňuje je, nezpřístupňuje ani je nepředává třetím osobám (vyjma jejich zpřístupnění státním orgánům v případě, že si je vyžádají ).

Zpracovatelé osobních údajů EKOprcek.cz

EKOprcek.cz poskytuje osobní údaje pouze:

 • společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se účetnictvím, které jsou pověřeny k provádění účetních operací;

 • v případě jiného typu dopravy než je „Osobní odběr“ zpracovává údaje Česká pošta, pokud jsou objednávky objednány do Slovenské republiky, tak se jedná o tzv. „Poštu bez hranic“ ( dopravci jsou Česká pošta po ČR, na Slovensku – Slovenská pošta), která je informována o osobních údajích nakupujícího, který vyplnil adresu, na kterou chce objednávku doručit

 • zákazník hradící objednávku „Platba předem“ zasílá částku na náš účet, který máme ve Fio bance, která si informace o plátci ukládá;

 • společnosti, pomocí kterých rozposílám informační emaily zákazníků o jejich objednávce (Gmail, poštovní klienti...atd.) a dále jen v případě, že vloží potenciální zákazník email do formuláře pro sběr emailů a tím, že zadá emailovou adresu udělí nám souhlas se zasíláním newsletterů a kdykoli zasílání newsletterů může zrušit, pokud už nadále nemá zájem newslettery dostávat.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům.

Práva nakupujících

Jako subjekt údajů máte právo: a) na přístup k osobním údajům; b) na opravu osobních údajů; c) na výmaz osobních údajů; d) na omezení zpracování; e) vznést námitku proti zpracování; f) na přenositelnost údajů; g) podat stížnost u dozorového úřadu; h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování; i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů; j) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podrobně jsou vaše práva popsána v Nařízení EU 2016/679 (GDPR).

Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat i uplatnit ostatní práva subjektu, a to zasláním vašeho požadavku na e-mailovou adresu ekoprcek@gmail.com nebo ecobabynz@gmail.com 

 

Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Formulář pro odstoupení od smlouvy ekoprcek.cz

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2020 /  a to není žádný apríl :) / Tým EKOprcek

 

Zpět do obchodu